Bilgi Denizi
Bilginin Mavi Yüzü
Eğitim

Eğitimdeki Başarının Türk İnsanına Etkisi

Eğitimdeki Başarının Türk İnsanına Etkisi Bir toplumun yarınlarını güvence altına almak için yatırım yapabileceği en güzel alan eğitimdir. Eğitilmiş nesillerin yeri geldiğinde bir ülkeyi küllerinden doğurduğunu tarih defalarca göstermiştir. Bu kapsamda eğitimdeki başarının insanımız üzerindeki etkilerini inceleyelim.

Eğitimdeki Başarının Türk İnsanına Etkisi

Osmanlı Eğitimi ve Atatürk

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini kurup İstanbul hükümeti ile yollarını ayırmadan önce bir Osmanlı generaliydi. Ordunun içerisinde bu rütbelere ulaşana kadar pek çok kaliteli eğitimler aldı. Ordu içerisindeki serüveni Manastır Askeri İdadisinde başlayan Atatürk, Harp Akademisi ile resmi eğitim sürecini sonlandırdı.

Bütün bu başarılı eğitimlerin neticesinde Gümrük Memuru Ali Rıza Bey’in oğlu Mustafa, bir milletin kaderini değiştirecek donanıma erişti. Eğitimdeki başarının en çarpıcı sonuçlarından birisi olarak, Atatürk’ün okul arkadaşlarının; genç cumhuriyetimizin şahlanarak büyümesinde büyük katkıları olduğunu da unutmamak gerekir. Eğitimdeki başarı bir milletin hayatını kurtarmış ve bambaşka modern bir çizgi üzerinde yürüyecekleri bir yol açmıştır.

Köy Enstitüleri ve Topluma Etkileri

Toplumumuzda görülen ender başarılı eğitim programlarından birisi de genç cumhuriyetin yarattığı en büyük değerlerden birisi olan köy enstitüleridir. Bu okullar, Türk köylüsünü eğitmek üzerine kurgulanmışlardır. Köylerden seçilen başarılı çocukların gittikleri bu okullarda, en az bir müzik aleti çalan, yabancı dil bilen, tarımdan ve hayvancılıktan fevkalade anlayan, inşaat işlerini bilen, köyde yaşayan insan gruplarını eğiterek toplumu bir adım ileriye götürecek inanlar yetiştirildi.

Bu okulların meyvesi olan insanlar köylere öğretmen olarak atandılar. Sadece öğretmenlik yapmayarak köyün pek çok sorununa çare bulup, çocuklarla beraber Türk çiftçisini de eğittiler. Bu program, çok büyük başarı sağlayarak bir daha emsali görülmeyecek bir nesil yetiştirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ülkemizin en başarılı mühendislik eğitimi veren kurumu olarak kabul edilen İstanbul Teknik Üniversitesi, genç cumhuriyetimize Osmanlı döneminden miras kalmıştır. Bu kuruma gereken önem verilerek gelişimi, devlet tarafından daimi olarak desteklenmiştir. Bunun neticesinde çok başarılı mühendisler topluma kazandırılarak ciddi bir ilerleme kaydedilmiştir. Kazandırılan mühendisler sadece mühendislik yapmayıp yıllarca ülke yönetiminde söz sahibi olacak siyasi partileri de yönetmişlerdir.

Bunlara örnek olarak İTÜ İnşaat Fakültesi mezunu Süleyman Demirel ve İTÜ Makine Fakültesi mezunu Necmettin Erbakan verilebilir. Eğitimdeki Başarının Türk İnsanına Etkisi Örneklerde de açıkça görüldüğü gibi eğitimdeki başarı toplum üzerinde de başarı odaklı bir etki yaratmaktadır. Eğitime gereken önem verildiğinde başarılı nesiller yetişerek ülkelerin geleceklerine emin adımlarla ilerlemesini sağlamışlardır.