Reportáž zo schôdze Európskeho parlamentu

Brusel - V úterý 24. března se v bruselském Evropském parlamentu uskutečnilo veřejné slyšení pod názvem JE KONCEPT LETNÍHO ČASU ZRALÝ NA REVIZI?

Společnou schůzi tří poslaneckých výborů, které se problematikou střídání času zabývaly, řídil předseda Výboru pro právní záležitosti EP Pavel Svoboda (ELS). Důležitá byla účast zástupců iniciativy For Only One Time v čele se senátorem Petrem Šilarem, který měl také možnost na půdě Evropského parlamentu  vystoupit se svým příspěvkem.

Petr Šilar k tomu říká: "Jeden závažný příklad za všechny, proč ukončit střídání času, je tzv. social jetlag (sociální pásmová nemoc) o kterém na veřejném slyšení v Bruselu hovořila doktorka Martha Merrowová odbornice na chronobiologii. Lidé trpící tímto syndromem obvykle usínají několik hodin po půlnoci a mají výrazné potíže s ranním vstáváním. K večeru jsou opět čilí, díky čemuž zůstanou dlouho vzhůru, a začarovaný kruh se opakuje." Pro tyto jedince je velmi obtížné vstávat v souladu s tradičním počátkem typického pracovního nebo školního dne, čímž se dostávají do konfliktu s časovými požadavky většinové společnosti. Mohou-li však žít v souladu se svým vlastním spánkovým rytmem, spát např. od čtvrté hodiny ranní do poledne, jejich spánek je kvalitní, budí se spontánně a s obvyklou ospalostí během dne nemají problémy. "Pokud se přesto tito jedinci snaží sami sebe, spolu se svými bližními donutit ke sladění se s konvenčním časovým rozložením spánku a bdění, pak se najednou nacházejí ve stavu, který je přirovnáván k životu s trvalým šestihodinovým jetlagem, k jehož projevům patří únava, dezorientace, iracionální chování a podrážděnost, ... a ta se ještě více stupňuje v období střídání času. Pro některé jedince je toto období už vysloveně zdraví škodlivé a jejich okolí je také vystaveno zvýšenému nebezpečí, při kterém může dojít ke vzájemným kolizím a nepříjemným konfrontacím, k nimž by jinak běžně nedošlo," vysvětluje Šilar.

Ve zkratce se dá říci, že z posledních studií vyšlo to, co dnešní ekonomové i spočítali a výše jmenované veřejné slyšení  v Evropském parlamentu nakonec jen potvrdilo, že se zavedením letního času v současnosti vůbec nic neušetří. Jen se tímto časovým posunem rozbije biorytmus mnoha miliónům lidí. Pokud se tedy v Evropském parlamentu skutečně podaří českým europoslancům Pavlu Svobodovi, Michaele Šojdrové a Tomáši Zdechovskému (všichni ELS) spolu s německými a dalšími  kolegy prosadit zrušení změny času v celé Evropské unii, pak to bude nejvýznamnější počin, který vzešel z iniciativy  For Only One Time a bude tak konečně dosaženo cíle - což je jen jeden čas. Jak říká senátor Šilar, s hloupostí je třeba bojovat a nelze podléhat většinovému klamu.

Petr Čada