O iniciatíve

Iniciatíva For only one time (FOOT) má jediný cieľ: zrušiť striedanie letného a štandardného času a zaviesť v celej Európskej únii len jeden čas. Prostriedkom na dosiahnutie zrušenia zmien času je Európska iniciatíva občanov (EIO), ktorá umožňuje predložiť náš návrh priamo Európskej komisii. Striedanie času je zakotvené v pravidlách Európskej únie a preto nie je možné zmenu presadzovať iba v jednej krajine. Táto iniciatíva je projektom občanov. Nie je teda projektom žiadnej politickej strany ani politického hnutia. To ale neznamená, že sa vyhýbame politickej podpore, pretože aj finálne rozhodnutie o zmene času bude politické.

...