Iniciatíva Pre iba jeden čas

Petr Šilar
zakladateľ iniciatívy

Striedanie času je nezmyselný prežitok. Spoločným hlasom vyzývame Európsku úniu, aby tento zvyk zastavila.

Prečo len jeden čas?

  • Prvotné ekonomické dôvody k zmenám času sa ukázali ako úplne mylné
  • Zmeny času preukázateľne ovplyvňujú zdravie detí, dospelých aj seniorov
  • Snaha ovplyvňovať čas je prežitok z doby, keď sme chceli vládnuť prírode
  • Posúvanie hodín pravidelne narúša organizáciu práce v mnohých odvetviach po celej Európe

Vaše otázky

Čo sa stalo s predchádzajúcim projektom Only One Time?

Nová iniciatíva For Only One Time nadväzuje svojou myšlienkou na projekt Only One Time. Tento projekt zahájil našu cestu smerom k zrušeniu času a urobil veľa prospešných krokov. Následne sme sa ale rozišli. Naša vízia je však rovnaká ako na začiatku a pokračuje ďalej. Novú energiu symbolizuje aj táto nová iniciatíva, ktorej cieľom je zrušiť zmeny času v celej Európskej únii pomocou Európskej iniciatívy občanov (EIO).

Kedy už budem môcť hlasovať?

Hlasovanie začne hneď, ako bude naša iniciatíva zaregistrovaná u Európskej komisie. Našim cieľom je zahájiť zber hlasov čo najskôr.

Prečo sa musí rozhodnutie realizovať v rámci celej Európskej únie?

Zmeny času sú zakotvené v pravidlách Európskej únie. Jednotlivé štáty v tomto ohľade nemôžu urobiť také rozhodnutie, pretože celá koordinácia zmeny času je realizovaná naprieč celou Európou. O zrušení zmien času musí teda rozhodnúť Európska komisia.

Ako je celá iniciatíva financovaná?

Všetky doterajšie práce na iniciatíve prebehli dobrovoľníckou formou. Ľudia, zapojení v tíme, sú zástancovia myšlienky jedného času a iniciatíve venovali svoj voľný čas. Naša práca je však iba na začiatku a je pravdepodobné, že pre dôkladnú prípravu a propagáciu budeme potrebovať finančnú podporu.

Presadzuje iniciatíva letný alebo zimný čas?

V počiatkoch naša iniciatíva bojovala hlavne za zastavenie zmien času. V priebehu minulého roku však predchádzajúci projekt OOT usporiadal zber hlasov doplnený anketou, z ktorej vyplynulo, že najväčšia časť podporovateľov chce čas štandardný (teda ten zimný). Aj preto sme sa rozhodli zdôrazňovať práve tento čas ako ten správny. Stále ale platí, že hlavným cieľom je zastavenie polročných zmien času, ktoré negatívne ovplyvňujú naše zdravie a neprinášajú žiadny úžitok.

Ako môžem iniciatíve pomôcť?

Najväčšou pomocou je podpora a šírenie povedomia o našej iniciatíve. Mnohým ľuďom zmeny času vadia a nevedia, že sa ich chce niekto zastať. Dôležité je povedomie aj za našimi hranicami, iniciatíva je celoeurópska a potrebuje hlasy zo všetkých krajín EÚ.

Okrem podpory ako takej, využijeme pomoc s organizáciou a tiež podporu finančnú či v podobe služieb pre našu iniciatívu (ako je propagácia, tlačové služby, a podobne).

Nie je toto len predvolebná kampaň, ktorá čoskoro utíchne?

Našu snahu sme zahájili pred niekoľkými rokmi bez akejkoľvek mocenskej ambície. Zakladateľ Petr Šilar túto tému rieši veľmi dlho, pretože sám zmenami času trpí. Zároveň pochádza z vidieka a má tak blízko k prírode a hospodárskej pokore pred ňou. To, že sa neskôr stal senátorom, vnímame ako výhodu pre našu snahu - snáď sa nám tak dostane o to viac pozornosti a silnejší hlas. Veríme, že nasledujúce týždne a mesiace ukážu, že to skutočne s iniciatívou myslíme dobre a že ju dokážeme dostať až na pôdu Európskej komisie.

Váš názor

V roku 2013 projekt OOT usporiadal zber hlasov, v ktorom podporovatelia jasne vyjadrili svoj názor na to, ktorý čas chcú zachovať. Výsledky predstavuje nasledujúci graf: