O iniciativě

Iniciativa For only one time (FOOT) má jediný cíl: zrušit střídání letního a standardního času a zavést v České republice (a i v celé Evropské unii) jen jeden čas. Prostředkem k dosáhnutí zrušení změn času měla být Evropská občanská iniciativa (EOI), která umožňuje předložit náš návrh přímo Evropské komisi. Ukázalo se ale, že její realizace je nesmírně administrativně a finančně náročná - nad možnosti naší dobrovolné iniciativy. Proto jsme se rozhodli prosazovat změnu legislativní cestou ve formě rozhodnutí institucí EU. Hledáme i jiné možné, v podstatě podpůrné varianty dalšího postupu – zrušení směrnice EU a to na základě iniciativy Evropské komise, na základě výzvy Evropského parlamentu a dnes především na základě občanské iniciativy a na základě návrhu členského státu. Kroky iniciativy For Only One Time vedou nyní k oslovení Parlamentu České Republiky a to přímo peticí.

Tato iniciativa je projektem občanů. Není tedy projektem žádné politické strany ani politického hnutí. To ale neznamená, že se vyhýbáme politické podpoře, protože i finální rozhodnutí o změně času bude politické.

...