Petice

Jak asi víte, po celou dobu zvažujeme a vše směřujeme k variantě Evropské občanské iniciativy, ale ta se ukázala jako velmi administrativně i ekonomicky náročná a s hodně nejistým výsledkem. Proto nyní preferujeme cestu legislativní ve formě rozhodnutí institucí EU. Hledáme i jiné možné podpůrné varianty dalšího postupu a to na základě iniciativy Evropské komise, na základě výzvy Evropského parlamentu a dnes především na základě občanské iniciativy a na základě návrhu členského státu (České republiky). Kroky iniciativy For Only One Time nyní vedou k oslovení Parlamentu České Republiky a to přímo peticí.

Petice je zde připravená ke stáhnutí. Můžete jí ihned vytisknout, šířit a sbírat pro ní podpisy! Petice se skládá ze dvou stran - na první je popis čeho chce petice dosáhnout. Druhá strana je podpisovým archem. Při prezentaci petice je potřeba aby byl popis petice umístěn u podpisového archu. Sběr podpisů očekáváme do té doby, než jich získáme alespoň 10 tisíc.

Vyplněné podpisové archy (třeba i jen částečně) prosím posílejte na tuto adresu:

Petr Čada
Tvardkova 1191
Ústí nad Orlicí
562 01

Vaše otázky

Proč není petice elektronická, ale pouze papírová?

Elektronickou peticí jsme se důkladně zabývali a nakonec jsme se rozhodli jí nerealizovat. Důvodem je to, že česká legislativa ohledně petic neuznává elektronickou variantu - respektive uznatelná petice musí obsahovat vlastnoruční podpis, což elektronicky nelze (nebo jen s ověřeným elektronickým podpisem, což většina obyvatel nemá). A my právě chceme jít cestou dle zákona, protože tak máme nárok s peticí vystoupit v Parlamentu ČR. Elektronické petice jsou dobré jako platforma pro sdělení hromadného názoru a pro spojování lidí, ale před zákonem nemá žádnou váhu.

Co se stalo s předchozím projektem Only One Time?

Nová iniciativa For Only One Time navazuje svou myšlenkou na projekt Only One Time. Tento projekt zahájil naší cestu směrem ke zrušení času a provedl hodně prospěšných kroků. Následně jsme se ale rozešli. Naše vize je ale stejná jako na začátku a pokračuje dál. Novou energii symbolizuje i tato nová iniciativa, jejíž cílem je zrušit změny času nejen u nás, ale i v celé Evropské unii.

V rámci projektu OOT jsem se zaregistroval. Co se stalo s mým hlasem?

V rámci předchozího projektu Only One Time byla uskutečněná tzv. "předregistrace", která měla sloužit k zjištění podpory a přípravě na Evropskou občanskou iniciativu. Po ukončení projektu OOT byla tato aktivita sběru hlasů uzavřena. Údaje o hlasujících zůstaly, podle daných pravidel, v rukou manažera projektu OOT. Část těchto dat byla po domluvě předána i této nové, navazující iniciativě For Only One Time.

V současné době jsou tedy zmíněná data k dispozici i pro tuto iniciativu. Oproti informacím, které sbíral projekt OOT jsou tato data omezená jen na kontaktní údaje, jméno, věk a národnost. Nedochází zde tedy k možnosti prozrazení či zneužití identity hlasujících osob. Kontaktní údaje budou využity pouze jednou a to v momentě, kdy začne sběr podpisů. Tehdy oslovíme předchozí podporovatele, aby nám znovu dali hlas, tentokrát již ostrý.

Kdy už budu moci hlasovat?

Hlasovat budete moci již velmi brzy! Připravili jsme petici, kterou vyzveme vládu ke zrušení změn času.

Jak je celá iniciativa financována?

Veškerá dosavadní práce na iniciativě proběhly dobrovolnickou formou. Lidé zapojení v týmu jsou zastánci myšlenky jednoho času a iniciativě věnovali svůj volný čas. Naše práce je ale teprve v začátku a je pravděpodobné, že pro důkladnou přípravu a propagaci budeme potřebovat finanční podporu.

Prosazuje iniciativa letní a nebo zimní čas?

Naše iniciativa má hlavní cíl a to zastavení půlročních změn času, které negativně ovlivňují naše zdraví a nepřináší žádný užitek. V předcházejícím projektu OOT proběhl sběr hlasů doplněný anketou, z které vyplynulo, že největší část podporovatelů chce čas standardní (tedy ten zimní). Během dalšího vývoje se ale ozvalo a i dodnes se ozývá stále více hlasů, které naopak preferují čas letní, který do našich končin "přináší" více denního světla. Obě možnosti jsou tedy stále ve hře a nechceme je nyní rozhodovat. Platí, že naším hlavním cílem je zrušení změny času. Jaký bude vybraný čas není nyní jasné.

Jak mohu iniciativě pomoci?

Největší pomocí je podpora a šíření povědomí o naší iniciativě. Mnoha lidem změny času vadí a nevědí, že se jich chce někdo zastat. Důležité je povědomí i za našimi hranicemi, potřebuje podporu ve všech zemí EU.

Kromě podpory jako takové využijeme pomoc s organizací a také podporu finanční či v podobě služeb pro naši iniciativu (jako je propagace, tiskové služby a podobně).

Není toto jen předvolební kampaň, která brzy utichne?

Naší snahu jsme zahájili před řadou let bez jakékoliv mocenské ambice. Zakladatel Petr Šilar toto téma řeší velmi dlouho, protože sám změnami času trpí. Zároveň pochází z venkova a má tak blízko přírodě a hospodářské pokoře před ní. To, že se později stal senátorem, vnímáme jako výhodu pro naší snahu - snad se nám tak dostane o to více pozornosti a silnější hlas. Věříme, že následující týdny a měsíce ukážou, že to opravdu s iniciativou myslíme dobře a že ji dokážeme dostat až na půdu Evropské komise.

Váš názor

V roce 2013 projekt OOT uspořádal sběr hlasů, v kterém podporovatelé jasně vyjádřili svůj názor na to, který čas chtějí zachovat. Výsledky představuje následující graf: